Make X

is a robotics competition

เป็นรูปแบบการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นมากกว่าการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อเอาชนะแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักสร้างหรือนักประดิษฐ์ การคิดแก้ไขปัญหาและการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

ดังนั้น การแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX จึงแบ่งการแข่งขันออกเป็นหลายระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา เป็นการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ท้าทาย มิตรภาพ หัวใจของความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารกับผู้อื่น

MakeX Starter

Introduce:
2022 MakeX Starter “Zero Carbon”

กติกา :
Download

MakeX Explorer

Introduce:

2022 MakeX Explorer “Eco Pioneer”

กติกา :
Download

MakeX Challenge

Introduce:
2022 MakeX Challenge “Energy Innovator”

กติกา :
Download

MakeX Thailand2019

รอบคัดเลือกภาคกลาง

MakeX Thailand2019

รอบคัดเลือกภาคใต้

MakeX Thailand2019

รอบคัดเลือกทุกภูมิภาค

MakeX Thailand2019

รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย

ภาพการแข่งขัน MakeX World Championship 2019

เมืองกวางโจว,ประเทศจีน

« ของ 21 »

ภาพรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย 9-10 พ.ย.62

« ของ 12 »

ภาพรอบคัดเลือกภาคเหนือ 27 ต.ค.62

« ของ 13 »

ภาพรอบคัดเลือกภาคใต้ 19 ต.ค.62

« ของ 8 »

ภาพรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 ต.ค.62

« ของ 31 »

ภาพรอบคัดเลือกภาคกลาง 6 ต.ค.62

« ของ 20 »