ศูนย์การเรียนรู้

Central Changwattana

Edukids Planet ศูนย์การเรียนรู้ของเด็กวัยซน เด็กจะได้สนุกกับหลักสูตรที่หลากหลาย ประกอบด้วย หลักสูตร Computer for Kids สำหรับเด็กวัยอนุบาล , คอมพิวเตอร์แสนสนุก สำหรับเด็กวัยประถม และ Computer Technology Workshop สำหรับเด็ก 8 -12 ปี ,Little Lab Junior สำหรับเด็ก 4-8 ปี ,Little Lab Inventor สำหรับเด็กวัยคิด 8-12 ปี และหลักสูตร Lego ประกอบด้วย Lego kids ,Lego wedo, Lego robotics และหลักสูตร Computational Thinking สำหรับเด็กจะได้คิดอย่างเป็นระบบ กระบวนการแก้ปัญหา โดยการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบและเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ mBlock (Based on Scratch)

ด้วยประสบการณ์การพัฒนางานกว่า 13 ปี และได้รับการยอมรับจากโรงเรียนเอกชนกว่า 102 โรงเรียน ทั่วประเทศ ที่เน้นการเรียนการสอนแบบ Constructionism ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสมวัย ที่ Edukids Plus ชั้น 7 ห้าง เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

  • 02-835-3853

Paradise Park

Edukids Planet ศูนย์การเรียนรู้ของเด็กวัยซน เด็กจะได้สนุกกับหลักสูตรที่หลากหลาย ประกอบด้วย หลักสูตร Computer for Kids สำหรับเด็กวัยอนุบาล , คอมพิวเตอร์แสนสนุก สำหรับเด็กวัยประถม และ Computer Technology Workshop สำหรับเด็ก 8 -12 ปี ,Little Lab Junior สำหรับเด็ก 4-8 ปี ,Little Lab Inventor สำหรับเด็กวัยคิด 8-12 ปี และหลักสูตร Lego ประกอบด้วย Lego kids ,Lego wedo, Lego robotics และหลักสูตร Computational Thinking สำหรับเด็กจะได้คิดอย่างเป็นระบบ กระบวนการแก้ปัญหา โดยการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบและเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ mBlock (Based on Scratch)

ด้วยประสบการณ์การพัฒนางานกว่า 13 ปี และได้รับการยอมรับจากโรงเรียนเอกชนกว่า 102 โรงเรียน ทั่วประเทศ ที่เน้นการเรียนการสอนแบบ Constructionism ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสมวัย ที่ Edukids Plus ชั้น 3 ห้าง Paradise Park ศรีนครินทร์

  • 02-787-2223