ซอฟต์แวร์

mBlock5 for PC

เป็นเครื่องมือการทำโค้ดที่สามารถเชื่อมโลกเสมือนจริงกับโลกจริงได้

ฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานได้ :

HaloCode/Motionblock/Codey Rocky/
Neuron/mBot/Ranger/micro:bit/Arduino Mega2560/
Arduino Uno

GA(General Availability)
macOS 10.10+ /Win7 or
Win10 (64-bit system recommended)

ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรมออกแบบมาเพื่อการศึกษา STEAM

Scratch 3.0-inspired

Switch to Python with one click

Support open-source hardware

IoT

AI

Extension Center

ใช้งาน Python แค่คลิ๊กเดียว

สามารถเปลี่ยนจากโปรแกรมแบบบล็อกเป็นภาษา Python แค่คลิ๊กเพื่อเปลี่ยนมุมมอง(View)และเขียนโค้ด ต่อเนื่องได้โยใช้ Python Editor เพียงเขียนโค้ดง่ายๆไม่กี่บรรทัด เด็กๆสามารถควบคุมตัว Sprites บนโปรแกรม และ สั่งการหุ่นยนต์ให้ปฏิบัติการในแบบต่างๆได้อย่างสนุกสนาน